přeskočit na navigaci

Aktuality

2. 5. 2017

V měsíci dubnu tohoto roku nabyla účinnosti novela autorského zákona, která se výrazným způsobem dotýká kolektivní správy autorských práv a – kromě toho – vyjasňuje další dosud sporné autorskoprávní otázky. Novela v podobě zákona č. 102/2017 Sb. opožděně implementuje směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, a přináší tak prvek právní jistoty do stávající regulativně značně neukotvené praxe kolektivních správců. Z dalších novinek lze zmínit zpřesnění úpravy zaměstnaneckého díla; zakotvuje se např. domněnka neodvolatelnosti svolení zaměstnance s postoupením výkonu majetkových práv k dílu třetí osobě.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

1. 6. 2018
Partner advokátní kanceláře Bedrna a společníci Jan Balarin vystoupí na tradiční konferenci Karlovarské právnické dny.
25. 4. 2018
Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku o doplňcích stravy.

Všechny novinky