přeskočit na navigaci

Aktuality

5. 6. 2017

Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek byl publikován právní názor, který vyjasňuje režim převodu bytových jednotek, které byly vymezeny před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3862/2015 (publikovaný pod č. 21/2017), podle kterého se smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená po 1. 1. 2014 řídí ustanoveními nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), avšak samotnou převáděnou jednotku je třeba ve smlouvě vymezit v souladu s již zrušeným zákonem o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb.).

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

1. 6. 2018
Partner advokátní kanceláře Bedrna a společníci Jan Balarin vystoupí na tradiční konferenci Karlovarské právnické dny.
25. 4. 2018
Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku o doplňcích stravy.

Všechny novinky