přeskočit na navigaci

Aktuality

15. 8. 2020

Koncem července 2020 nabyla účinnosti souhrnná novela zákoníku práce, která reflektuje zkušenosti s aplikací tohoto kodexu za poslední léta. Novela mimo jiné zavádí nové pojetí dovolené, která bude do budoucna kalkulována podle hodin, umožňuje sdílená pracovní místa (job sharing) a dává zaměstnancům možnost čerpat pracovní volno k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež a obdobným aktivitám v obecném zájmu, a to v rozsahu jednoho týdne v kalendářním roce s náhradou mzdy (s tím, že náhrada mzdy bude zaměstnavateli refundována ze státního rozpočtu).

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

6. 3. 2021
Pro účely běhu subjektivní promlčecí lhůty je podle Nejvyššího soudu dána vědomost o škodě i tehdy, jestliže nositel práva, jehož promlčení je posuzováno, o rozhodných okolnostech měl a mohl vědět.
16. 12. 2020
Nejvyšší soud zaujal stanovisko, že rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že své úkoly nadále nebude zajišťovat pomocí zaměstnanců v pracovním poměru, nýbrž na základě občanskoprávních smluv (dohod), představuje legitimní organizační změnu, pro kterou lze dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost.

Všechny novinky