přeskočit na navigaci

Aktuality

16. 12. 2020

Nejvyšší soud zaujal stanovisko, že rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že své úkoly nadále nebude zajišťovat pomocí zaměstnanců v pracovním poměru, nýbrž na základě občanskoprávních smluv (dohod), představuje legitimní organizační změnu, pro kterou lze dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Tento právní názor byl vysloven v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2128/2019, který byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2020. Věc se týkala zaměstnance, který byl činný jako operní zpěvák, avšak obecně není důvod, aby závěry cit. rozhodnutí nebyly aplikovány také v jiných oblastech (samozřejmě za předpokladu, že nejde o závislou práci podle § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, která musí být vykonávána v základním pracovněprávním vztahu).

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

16. 12. 2020
Nejvyšší soud zaujal stanovisko, že rozhodnutí zaměstnavatele o tom, že své úkoly nadále nebude zajišťovat pomocí zaměstnanců v pracovním poměru, nýbrž na základě občanskoprávních smluv (dohod), představuje legitimní organizační změnu, pro kterou lze dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost.
15. 8. 2020
Koncem července 2020 nabyla účinnosti souhrnná novela zákoníku práce, která reflektuje zkušenosti s aplikací tohoto kodexu za poslední léta.

Všechny novinky